Arnavutköy Belediyesi

İnternet Hizmetleri Kullanım Sözleşmesi ve Aydınlatma Metni

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
İnternet ortamında ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ'ne, tarafımdan verilen bilgilerimin doğru olduğunu, bu bilgilere göre internet ortamında ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ bilgisayar sistemlerindeki kişisel bilgilerimi sorgulama ve diğer işlemler için ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ tarafından verilen ve tarafımca değiştirilebilecek olan kişisel şifremin korunması ile internet üzerinden yapacağım her türlü işlemlerde tüm riskin tarafıma ait olduğunu, ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ'nin unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ediyorum.


E-BELEDİYE KULLANICI/ÜYELİK İŞLEMLERİ AYDINLATMA METNİ
Arnavutköy Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.
 
https://e-hizmetler.arnavutkoy.bel.tr/ adresinde “KİŞİ ÜYELİK BAŞVURUSU” Formunu doldurmanız halinde  kaydedilen Ad-Soyad, TCKN, Sicil No, Ana Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, E-Posta, Telefon, Adres" gibi kişisel verileriniz, Arnavutköy Belediyesi E-Belediye hizmetlerinden faydalanmanızı sağlamak, E-Belediye sisteminde kullanıcı olarak üyeliğinizi oluşturmak, belediyemiz sistemlerinde kayıtlı sicil bilgilerinizle eşleştirmek, tarafınıza E-belediye sitemine giriş için parola belirlemek, E-Belediye hizmetlerinden faydalanacak kişilerin kaydını tutmak amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-c ve 5/2-f maddelerindeki sözleşmenin ifası ve meşru menfaat hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Arnavutköy Belediyesi, Kişi Parola Başvurusu E-belediye Kullanıcısı ilişkisi ile sınırlı olarak işlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç için birlikte çalıştığı ortak ve iştirakleriyle (ve/veya amacın yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla), veya Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca paylaşılabilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Arnavutköy Belediyesi, kişisel verilerinizi ziyaret etmiş olduğunuz web sitesi/Kişi Üyelik Başvurusu formu aracılığı ve E-Belediye Kullanıcısı üyeliği kapsamında elde etmektedir. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Arnavutköy Belediyesi ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.
 
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda kanuna uygun bir şekilde sınırlı süre muhafaza edilecek ve süresi sonunda imha edilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Arnavutköy Belediyesi ‘ne başvurarak;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Arnavutköy Belediyesi’ne iletmeniz durumunda Arnavutköy Belediyesi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Arnavutköy Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
 
Detaylı bilgi için www.arnavutkoy.bel.tr  adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. 
Arnavutköy Belediyesi tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.